0

AB Türk Demir/Çeliğine Anti Sübvansiyon İşlemini Sona Erdirdi

Avrupa Birliği (AB) Yayın Ofisi tarafından yönetilen, AB hukuku resmi sitesi EUR-Lex tarafından yayımlanan habere göre, AB tarafından yürütülmekte olan Türk menşeli demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin anti sübvansiyon şikayetinin geri çekilmesi üzerine önlemsiz olarak sona erdirildiği bildirildi.

12 Haziran 2020’de, Avrupa Komisyonu Türk menşeli bazı sıcak haddelenmiş yassı demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelik ürünlerin ithalatı ile ilgili olarak sübvansiyon önleme soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (Eurofer) soruşturma altındaki ürünün toplam Birlik üretiminin yüzde 25’inden fazlasını temsil eden üreticiler adına yaptığı şikâyetin ardından başlatılmıştı.

Şikayetin geri çekilmesi ve işlemin sona ermesi
24 Mart 2021’de Eurofer Komisyon’a şikayeti geri çektiğini bildirdi. AB mevzuat maddesi uyarınca, şikayetin geri çekilmesi durumunda yargılamalar, davanın Birliğin çıkarına olmadığı durumlarda sona erdirilebiliyor.

Davanın devamının Birliğin çıkarına olacağını gösteren herhangi bir unsur olmadığından Komisyon, Türkiye menşeli demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çeliklerin bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin ithalatına ilişkin sübvansiyon önleme prosedürünün tedbirler alınmadan sonlandırılması gerektiği sonucuna vardı.

Related Posts

Call Now Button