0

AB Tarım Mevzuatında Değişiklik

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişikliklere ilişkin hususların aşağıda yer aldığı belirtildi.

1. Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine dair grup operatörlerinin gereksinimleri hakkında 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2021/715 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 3 Mayıs 2021 tarihli ve L 151 sayılı nüshasında yayımlandı.

2. Filizlenmiş tohumlar ve hindiba başları, belirli su hayvanları için yemler ve su ürünleri yetiştiriciliğinde parazit tedavileri için organik üretim kuralları hakkında 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II sayılı Eki’ni tadil eden 2021/716 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 3 Mayıs 2021 tarihli ve L 151 sayılı nüshasında yayımlandı.

3. Alkollü içeceklerin tanımlanması, tarifi, sunumu, etiketlenmesi ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 2019/787 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak “Nagykunsági szilvapálinka” adlı ürünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/717 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 3 Mayıs 2021 tarihli ve L 151 sayılı nüshasında yayımlandı.

4. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onaylanması hakkında 2021/718, 2021/719, 2021/709, 2021/669 ve 2021/658 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 151, L 147, L 141 ve L 137 sayılı nüshalarında yayımlandı.

5. AB sularında ve AB dışı sularda 2021 yılı için belirli balıkçılık fırsatlarına dair 2021/91 ve 2021/92 sayılı Tüzükleri tadil eden 2021/703 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Nisan 2021 tarihli ve L 146 sayılı nüshasında yayımlandı.

6. Bazı analiz yöntemleri için gerekli sayıda numune alınması ve performans kriterlerine dair 333/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/705 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Nisan 2021 tarihli ve L 146 sayılı nüshasında yayımlandı.

7. Bazı üçüncü ülkelerden ithal edilen meyvelerde bulunan “Phyllosticta citricarpa” zararlı organizmasının yayılmasının önlenmesi amacıyla Arjantin menşeli bazı meyveler için alınan tedbirlere dair 2016/715 sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2021/682 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Nisan 2021 tarihli ve L 144 sayılı nüshasında yayımlandı.

8. Çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili gıda maddeleri dışındaki gıdalara ilişkin sağlık beyanlarının onaylanması hakkında 432/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/686 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Nisan 2021 tarihli ve L 143 sayılı nüshasında yayımlandı.
9. Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerini belirleyen 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/687 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Nisan 2021 tarihli ve L 143 sayılı nüshasında yayımlandı.

10. Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2021/688 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Nisan 2021 tarihli ve L 143 sayılı nüshasında yayımlandı.

11. Yeni gıdalar listesine ilişkin 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/668 ve 2021/670 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin 26 Nisan 2021 tarihli ve L 141 sayılı nüshasında yayımlandı.

12. Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2021/663 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 23 Nisan 2021 tarihli ve L 139 sayılı nüshasında yayımlandı.

13. Bazı hayvansal ürünlerde bulunan kalıntıların izlenmesine ilişkin ülkeler tarafından sunulan planların onaylanmasına dair 2011/163 sayılı Komisyon Kararı’nı tadil eden 2021/653 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 22 Nisan 2021 tarihli ve L 138 sayılı nüshasında yayımlandı.
14. “Slovenska potica” AB’de geleneksel özellikli ürün olarak tescil edilmesine ilişkin 2021/656 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 22 Nisan 2021 tarihli ve L 137 sayılı nüshasında yayımlandı.

15. “Caşcaval de Saveni” adlı ürünün AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/657 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 22 Nisan 2021 tarihli ve L 137 sayılı nüshasında yayımlandı.

16. Meyve ve sebze sektöründeki üretici kuruluşlarının faaliyetleri ve operasyonel programları hakkında 2017/891 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/652 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 21 Nisan 2021 tarihli ve L 135 sayılı nüshasında yayımlandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button