0

AB Seramik Karo Anti-Damping Soruşturması

Yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye menşeli “Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı hatırlatıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 22 Aralık 2021 tarihli bildirimde, örneklemeye başvuran firmalar arasından dört firmanın örneklemeye seçildiği ve söz konusu örneklemenin soruşturma dönemi için Türkiye’den AB’ye ihracat hacmini en geniş şekilde temsil etmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Söz konusu bildirimin devamında, örneklemenin soruşturma dönemi (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) için Türk firmalarının AB’ye satışlarının yüzde 54’ünü; AB’nin Türkiye’den ithalatının ise metrekare bazında yüzde 51,8’ini oluşturduğu belirtilerek; örneklemeye seçilen firmaların soru formlarını 21 Ocak 2022’ye kadar doldurması ve söz konusu örneklemeye ilişkin görüşlerin ise 3 Ocak 2022 tarihine kadar Komisyon’a iletilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Diğer taraftan, örneklemeye başvurmuş ancak seçilmemiş firmaların ise bireysel marj hesaplatmak istemesi halinde, ihracatçı üretici soru formunu doldurarak yine 21 Ocak 2022 tarihine kadar Komisyon’a iletebileceği belirtildi. Ancak, bu firmalara bireysel marj hesaplamasının Komisyon’a ek külfet yaratacağı ve soruşturmanın zamanında tamamlanmasını engelleyeceğine kanaat getirilmesi durumunda Komisyon, bireysel marj hesaplanmaması yoluna gidebileceği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button