0

AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde:

1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tıbbi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ilgili AB kurumları tarafından verilen izinlere dair Komisyon Bildirimleri, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Ocak 2021 tarihli ve C 33 sayılı nüshasında,

Biyosidal ürünlerin kullanımı ve piyasaya arzı ile ilgili 528/2012 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı ürünlerin onayı hakkında 2021/98 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Ocak 2021 tarihli ve L 31 sayılı nüshasında,

Asansörler ve asansörlerin güvenlik bileşenlerine ilişkin 2014/33 sayılı AP ile Konsey Direktifi bağlamında uyumlaştırılmış standartlara dair 2021/76 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Ocak 2021 tarihli ve L 27 sayılı nüshasında,

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün XVII sayılı Eki’ni tadil eden 2021/57 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 26 Ocak 2021 tarihli ve L 24 sayılı nüshasında
yayımlandığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button