0

AB Korunma Önlemi Uzatma Bildirimi

Duyuruda, Avrupa Birliğinin 2019 yılı Şubat ayından beri 26 ürün grubu ithalatına yönelik olarak uygulamakta olduğu korunma önlemleri 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Bahse konu çelik ithalat kotalarına yönelik olarak Şubat ayında başlatılan değerlendirme neticesinde, Avrupa Komisyonu’nun Dünya Ticaret Örgütü’ne yapmış olduğu bildirimde, Avrupa Birliği’nin söz konusu 26 ürün grubu için ithalat kotalarının her sene yüzde 3 iyileştirilerek önümüzdeki 3 yıl boyunca (1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2024) devam ettirilmesinin planlandığı açıklandı.

DTÖ bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button