0

A.TR Dolaşım Belgesinin Sonradan İbraz Edilmesi Durumunda Yükümlü Beyanına Göre İşlem Tamamlanacak

Yazıda, 10 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinin değiştirildiği ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususu düzenlendiği anımsatıldı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21 Nisan 2021 tarihli yazısıyla; söz konusu Yönetmelik değişikliği uyarınca AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için; sonradan A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda, eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre ilgili mevzuat kapsamında işlemlerin tamamlanması gerektiği hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda menşe ispatının ve buna bağlı olarak geri verme veya tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda tereddüt oluştuğu iletildi.

“2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği`nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişten sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vergilerin geri verildiği vurgulandı.

Gümrük Yönetmeliğinde 10 Aralık 2020 tarihinde yapılan değişiklik çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için; sonradan (serbest dolaşıma girişten sonra) A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek bulunmaksızın) ilgili mevzuat kapsamında işlemlerinin tamamlanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button