0

A.TR Dolaşım Belgesi 13 Nolu Kutu

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü “İtalya A.TR Dolaşım Belgesi “ hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük müşavirliği şirketlerinden alınan dilekçelerde, İtalya’dan gerçekleştirilen ithalatta ihracatçı firma tarafından A.TR Dolaşım Belgesinin 13 nolu kutusunda gerçek ihracatçı yerine, basitleştirilmiş usulde düzenleme yetkisi alan firmanın adı yer alacak şekilde düzenlendiğinden bahsedildiği, bu şekilde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin kabul edilip edilemeyeceği hakkında bilgi talep edildiği belirtildi.

2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın “Basitleştirilmiş İşlemler” başlıklı 7 nci bölümünde yer alan “onaylanmış ihracatçı” düzenlemesi ile vize işlemi için gümrük idaresine ibraz zorunluluğu olmadan A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme hakkı belli kriterleri yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere verilmiş olup, söz konusu kişilerin bu kolaylıktan kendi ihracat işlemleri için faydalanılması gerektiği anımsatıldı.

İtalyan Gümrük İdaresi tarafından, son dönemde salgın önlemleri çerçevesinde gümrük idarelerindeki temasın mümkün olduğunca azaltılması amacıyla, A.TR Dolaşım Belgesinin 13 nolu kutusunun eşyanın ihracatçısı tarafından değil, ihracatçının adına imza atma yetkisi olan, onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerince doldurulmak suretiyle düzenlenmeye başlandığı, bu uygulamanın önümüzdeki dönemde de devam edebileceğinin bildirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, İtalya’da belirtilen şekilde düzenlenmiş olan belgelerin de salgın dönemi boyunca Türkiye’deki gümrük idarelerince, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmesinin uygun olacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button