0

800’den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de 2565 sayılı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile, 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri de kapsayan yeni ilave gümrük vergileri 30 Eylül 2020’ye kadar yüzde 30’a varan oranlarda, 1 Ekim 2020’den itibaren ise yüzde 10’a kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Ek kararda yer alan geçici madde de “Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Kararın Ek-1’inde yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.” İfadesi yer alıyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button