0

7256 Sayılı Kanun

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “7256 Sayılı Kanun” hakkında bir yazı yayımladı. 

Yazıda; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi anımsatıldı. 
Bu çerçevede, gümrük yükümlülüğünün 31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) doğduğu durumlarda; gümrük vergilerinin, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalarının, 5326 sayılı Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının ve eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilmesi için söz konusu alacakların Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olması gerektiği bildirildi. 

İlgili maddelerde yer alan “ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan” ifadesinin, 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olmakla birlikte ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için kullanıldığı belirtildi. 

Related Posts

Call Now Button