0

2023 Yılı Ubak İzin Belgeleri Dağıtım Başvuru Tarihleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Nakliyeciler Derneğine iletilen bilgilendirmeye istinaden;

UBAK izin belgesi başvuruları, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, firma yetkilileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı UBAK izin belgesi 2023 müracaatları ile ilgili işlemler firma yetkililerince e-Devlet kapısı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden Sınır İşlemleri altında “UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu” seçeneği seçilerek 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ayrıca, anılan Yönerge’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Faaliyet yılının ilk üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak.” hükmüne, Geçici Madde 1’in birinci fıkrasının (a) bendi “2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımlarında, faaliyet yılı olarak 2021 yılının tümü ile 2022 yılının ilk dokuz ayındaki faaliyetler esas alınır.” hükmüne amir olup, geçmiş yıllardan farklı olarak, faaliyet yılında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde (2021 yılının tümü ve/veya 2022 yılının ilk dokuz ayı) uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş firmalar 2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı müracaatında bulunabilecek.

2023 yılı UBAK izin belgesi müracaatları yapılırken öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden firmaya ait iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve e-posta) güncellenmesi gerekmekte olup, söz konusu bilgiler güncellenmeden 2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusu yapılamayacak. İletişim bilgileri güncellendikten sonra 2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunulabilecek ve başvurunun kaydedilmesini müteakiben firmanın iletişim bilgilerine kaydetmiş olduğu cep telefonuna “UBAK izin belgesi dağıtımı başvurunuz alınmıştır.” şeklinde bir bilgilendirme mesajı gönderilecek. Firmaların bu bildirimi takip etmeleri önem arz etmekte.

2023 yılında Euro V ve üzeri araçlara UBAK izin belgesi tahsis edileceğinden sadece Euro IV ve altı araçlara sahip olan firmaların başvuruları dikkate alınmayacak. Euro V ve üzeri araç sahibi olup, 2023 yılı için UBAK izin belgesi almak isteyen firmaların 01-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden öncelikle iletişim ve araç norm bilgilerini güncellemeleri, daha sonra UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunmaları önem arz etmekte.
Konuya ilişkin açıklamalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet adresinden https://uhdgm.uab.gov.tr/ ulaşabilirsiniz.

Related Posts

Call Now Button