0

2022 Yılında Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Oranı Artış Gösterdi

Yazıda, tütün mamullerinin kaçakçılığının, neden olduğu vergi kaybı ve haksız rekabet ortamı ile ülke ekonomisine zarar verirken, piyasaya arz edilen standart dışı ve kalitesiz ürünlerin, üretildiği koşullar ve içerdiği maddeler sebebiyle çevre ve toplum sağlığını tehdit ettiği iletildi. Tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri, ekonomiye verilen zararın önlenmesi ve piyasaya arz edilen standart dışı ürünlerin engellenmesi bakımından önem arz ettiği vurgulandı.

“Boş Paket Araştırmaları”nın, 2014 yılında Türkiye’de yüzde 21 seviyesinde olan kaçak sigara oranının 2021 yılında yüzde 1,8’lere kadar gerilediğini yansıttığı, 2022 yılına ait verilerde ise bu eğilimin artış yönlü olduğu ve yüzde 5’e kadar çıktığı ifade edildi. Son araştırmanın, kaçak sigaraların çoğunluğunun İran menşeli olduğunu ve en çok Van ve Şanlıurfa illerinde görüldüğünü ortaya çıkardığı iletildi.

Bahsi geçen açıklamalar ışığında kaçak sigara oranındaki artışa karşı müteyakkız olunması ve gerek gümrük kapılarındaki gerekse gümrüklü yer ve sahalar dışındaki kontrol ve denetimlerin hem nitelik hem de nicelik olarak artırılması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button