0

2022 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli Güncellemesi

Yazıda, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin(TGTC) her yıl Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürüne uyum sağlamak amacıyla güncellenerek Ticaret Bakanlığınca yayımlandığı belirtildi. Söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının gerek İthalat Rejim Kararına gerekse muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiği ifade edildi.

Bu çerçevede 2022 yılı TGTC’ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat