0

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi-İthalat İşlemleri İndirimi

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü “2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi-İthalat İşlemleri İndirimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 31.12.2019 günü 30995 sayılı, 4 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle değişik 6/A maddesinin “Bakanlık (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Bu itibarla söz konusu Tebliğin Ek-1 İthalat İşlemleri Bölümünde yer alan hizmetler kapsamında kıymet sınırlaması olmaksızın 87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın Avrupa Birliği Ülkelerinden ithalinde, söz konusu tebliğde yer alan asgari ücretlerin dikkate alınacağı 2021 yılı için hizmet bedelinin 253 TL olarak uygulanacağı bildirdi.

Related Posts

Call Now Button