0

2020 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları

İMEAK Deniz Ticaret Odası “2020 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı (TİKA) Başkanlığının yazısında, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar tarafından yürütülmekte olan uluslararası kalkınma iş birliği ve dış yardım niteliğindeki tüm proje ve faaliyetlerin elektronik veri kayıt sistemine aktarılması gerektiği belirtildi.

Bahse konu proje ve faaliyetlerin, Covid-19 pandemisi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen uluslararası kalkınma iş birliği ve dış vardım faaliyetlerine sağlanan yardım ve katkıları içerecek şekilde, 26 Şubat 2021 tarihine kadar https://tky.tika.gov.tr elektronik adresinde bulunan veri tabanına, mümkünse ilgili veri tabanında talep edilen bilgilerin tamamının kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

Bu yardımlara ilişkin fotoğraf, video vb. görsel malzemenin USB belleklere kaydedilerek üst yazı ekinde TİKA Başkanlığı ile paylaşılması ve doldurulan formların ekran görüntülerinin planlama@istanbul.gov.tr adresine e-mail olarak ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne ise yazılı olarak gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button