0

2020-2021 Çelik Üretim Verileri

Eurofer’den alınan habere göre, 2020’de COVID-19 salgını, çelik tüketimini ve AB ve dünya genelinde genel ekonomik görünümü düşürdü. Hükümetler tarafından Mart 2020’den itibaren uygulanan kapatma önlemleri, imalat faaliyetini ve çelik kullanan endüstriyel sektörleri ciddi şekilde etkiledi.

Bununla birlikte, ekonomi üzerinde en büyük etkiye sahip olan önlemlerden bazıları, son aylarda pek çok sosyal önlem yürürlükte kalmasına veya pekiştirilmesine rağmen, Haziran 2020 itibariyle gevşetildi. Sonuç olarak, hem çelik kullanan sektörel üretim hem de çelik talebi üçüncü ve dördüncü çeyreklerde çeyrek bazda önemli bir toparlanma yaşadı.

AB’deki genel ekonomik toparlanma düzensiz ve risklere açık görünse de, çelik kullanan endüstrilerdeki ve çelik talebindeki toparlanma 2021 yılına kadar devam etmelidir.

AB Çelik Pazarına Genel Bakış
2020 yılı, beklendiği gibi, pandemiden önemli ölçüde etkilendi ve AB’de belirgin çelik tüketimi 11.1 düştü.

AB 28 ülkede çelik tüketimi, 2020’nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3.3 arttı.

Talepteki iyileşmeye paralel olarak, AB’de 2020’nin dördüncü çeyreğinde yurt içi teslimatlar yüzde 4,5 arttı.

Dördüncü çeyreğe ilişkin veriler de üçüncü ülkelerden yapılan ithalattaki düşüşün devam ettiğini gösterdi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 25 düşüşün ardından, üçüncü ülkelerden ithalat 2020’nin dördüncü çeyreğinde de bir önceki yıla göre yüzde 7 düştü.

AB çelik kullanan sektörler
Çelik kullanan sektörlerdeki toplam üretim faaliyeti, 2020 yılının tamamında yüzde 10,4 düştü.

İkinci çeyrek, COVID pandemisinin neden olduğu endüstriyel durmalara bağlı olarak çelik kullanan endüstriyel üretimde yüzde 25 oranında keskin bir düşüş yaşandı. Üçüncü çeyrekte de dördüncü çeyrekte yüzde 1.9 olduğu gibi düşüş yüzde 6.7 görüldü.

COVID-19 salgını, halihazırda ciddi bir gerileme yaşadığı ve ciddi zorluklarla başa çıktığı bir zamanda AB endüstriyel sektörlerini daha da etkiledi. 2019 yılı boyunca imalat endüstrisindeki iş koşulları kötüleşmeye devam etti.

Bu düşüş eğilimi, 2019’un ikinci yarısında özellikle otomotiv sektöründe hız kazandı. Bu, çelik kullanan sektörlerde üretim artışında belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Hükümetler tarafından Mart ve Nisan 2020’de uygulanan ciddi karantina önlemlerinin bir sonucu olarak, 2020’nin ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş düşüşlerle sonuçlandı.

İkinci çeyrek, endüstriyel durgunluğun en dip noktası oldu. Üçüncü çeyrekte kilitleme önlemlerinin gevşemesi, önceki çeyrekte görülen rekor düşük seviyelere kıyasla üretimde önemli bir toparlanma ile sanayi faaliyetinin yeniden başlamasına izin verdi. Ancak sanayi faaliyetleri tarihsel olarak düşük seviyelerde kaldı. Sonuç olarak, çeyrek bazda toparlanmaya rağmen, üretim üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,7 düştü.

2020’nin dördüncü çeyreğinde, AB’nin tamamında sanayi üretimi, bazı sektörlerde (özellikle beyaz eşya ve otomotiv) üretimde beklenenden daha hızlı toparlanmanın etkisiyle, çeyrekten çeyreğe önemli bir art arda ikinci bir toparlanma kaydetti.

Dördüncü çeyrekte çelik kullanan sektörlerin üretim artışı yüzde 1,9 düştü.Bu, AB genelinde devam eden pandemi nedeniyle devam eden ekonomik belirsizliğe rağmen, 2021’in ilk çeyreğinde endüstriyel toparlanmada daha güçlü bir ivmenin önünü açabilir.

Related Posts

Call Now Button